20180923_145043-1

Uzman Klinik Psikolog Feyza Topçu

Biyografi

Uzmanlığını Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji alanında tamamlayan Feyza Topçu,Uzmanlık eğitimi esnasında Umut Çocukları Derneğinde madde geçmişi olan veya sokakta yaşamak zorunda kalmış yetişkin bireylere gönüllü ziyaretlerde bulundu. 2016-2017 yılında, Cbtİstanbul bünyesinde, Amerikan Profesyonel Psikoloji Kurulu tarafından Belgeli Klinik Psikolog olan Dr. Emel Stroup’un asistanlığını yaptı ve Emel Stroup’un eğitiminde Beck Yönelimli Kognitif Terapi Klinisyenliğe Hazırlık programını başarıyla tamamladı. Bu program dahilinde, Dr.Emel Stroup’un eğitimlerini koordine etti, makale sunumlarında bulundu, Emel Stroup’un süpervizyon ve konsültasyon gruplarına katıldı ve Dr. Emel Stroup’un verdiği Kognitif Terapi Workshop Sertifika Programını tamamladı.

Bunun yanı sıra, uzmanlık sürecinde 1 yıl süreyle Okan Üniversitesi Klinik Biriminde ergen ve yetişkin danışanlarla seanslar yürüttü. Uzmanlık tezini “Fibromiyalji Sendromu Olan Bireylerde Duygu İfade Etme, Duygu Şeması, Kişilerarası Tarz Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” üzerine yaptı. Tez sürecinde 4 ay boyunca, Göztepe Eğitim Ve Araştırma hastahanesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon biriminde Fibromiyalji hastalarıyla görüşmeler yaptı.

 Lisans eğitimini 2015  yılında Fatih Üniversitesi “İngilizce Psikoloji” bölümünde  burslu olarak yüksek onur derecesiyle tamamlayan Feyza Topçu, 2012-2013 yılında lisans eğitiminin 2.sınıfını İngiltere’de Nottingham Üniversitesinde okudu. Lisans eğitimi esnasında Çınar Koleji ve Vizyon kolejinde okul öncesi ve ilköğretim gruplarıyla çocuk gelişimi ve psikolojisi üzerine gözlem ve değerlendirme içeren çalışmalar yaptı. Bunun yanı sıra, İstanbul Bahçelievler Kız Yetiştirme yurdunda gönüllülük projesi kapsamında ergenlerle psikodrama çalışmaları yaptı.  Yine lisans eğitimi sırasında, Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde yetişkin kadın hastaları gözlem üzerine klinik stajını tamamladı. Lisans sonrası uzmanlık eğitimini Okan Üniversitesi Yetişkin Klinik Psikoloji alanında tamamlayarak Klinik Psikolog ünvanını almıştır.

  2017-2018 yılında uzmanlık eğitimini tamamlayan Feyza Topçu, şuan Kognitif Davranışçı terapi ekolü,Emdr,Şema Terapi, Sanat Terapisi ile ergen yetişkin bireylerle ve  deneyimsel  oyun terapisi,oyun temelli bilişsel davranışçı terapi ile 2-12 yaş arası çocuklarla kurucusu olduğu Milda Psikoloji’de online ve yüzyüze seanslar yürütmektedir. Ayrıca Nisan,2021’den beri www.kemalsayar.com’da haftalık yazılar yazmaktadır.Klinik Psikolog Feyza Topçu Beck Enstitüsü tarafından kredilendirilen Beck Yönelimli Kogtinif Terapi akreditasyon sürecine devam etmektedir.Alanda 9 yıllık deneyime sahiptir.2 yıldır özel okul öncesi kurumlarına danışmanlık hizmeti vermektedir.

ALDIĞI PROFESYONEL EĞİTİMLER:

Yetişkin Odaklı Eğitimler:

 • Kognitif Terapi Yönelimli Klinik İlk Görüşme & Terapi Becerileri  (13 saat/2016), Emel Stroup, PhD.
 • Kognitif Terapi İlkeleri ve Depresyon Tedavisinde Uygulanması(12 saat /2016), Emel Stroup, PhD
 • Kognitif Terapinin Anksiyete Tedavisinde Uygulanması (12 saat /2016), Emel Stroup, PhD.
 • Kognitif Terapinin OKB Tedavisinde Uygulanması (13 saat/2017), Emel Stroup, PhD.
 • OKB’de ERP (Maruz Bırakarak Tepki Önleme)’nin Uygulanması  (12 saat/2017),Emel Stroup,PhD.
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Kognitif Terapide Klinik Pratik Uygulamalar ile Tedavisi  (13 Saat/2019)
 • “Kendimle İşe Yarar Konuşmalar”webinar-(Pınar Mermer/2020 -2 saat)
 • Stres,Kaygı,Öfkeyi Anlamak Ve  Sağlıklı Başetme Stratejileri Webinar (Pınar Mermer,2020-2 saat)
 • Kanser Sürecindeki Bireyler İle Çalışma Psikoonkoloji Eğitimi Travma Ağırlıklı Kognitif Terapi Yaklaşımıyla (4 gün) -Klinik Psikolog & Psikoonkolog Dr Esra Savaş (2021)
 • Beck Yönelimli Kognitif Terapi İlkeleri & Depresyon Tedavisinde Uygulanması Workshop,Dr. Emel Stroup, 4-5 Aralık 2021(12 saat)
 • Beck Enstitüsü CBT For Anxiety Disorder Workshop (Dr. Emel Stroup -7-9 Ocak 2022-16 saat)
 • Özşefkatli Farkındalık Temel Beceri Eğitimi (Christopher Germer Phd& Zeynep Selvili) 12 saat- Mart-Nisan 2022.
 • EMDR 1.Düzey Uygulayıcı Sertifikası (Davranış Bilimleri Entitüsü- Emre Konuk-7 gün, Haziran 2022) 
 • Uluslararası Şema Terapi Eğitimi (Dr.Klinik Psikolog Bahar Köse Karaca, 42 Saat-Eylül 2022)
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Bilişsel Davranışçı Terapi  (Prof.Dr.Hakan Türkçapar/20-21 Şubat 2023 )
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Yar. Doç. Dr. Nevin Dölek

ÇOCUK-ERGEN ODAKLI EĞİTİMLER:

 • Pozitif Disiplin Temelli Ebeveynlik Eğitimleri (Klinik  Psikolog Pınar Mermer-12 Saat/2024)
 • Terapide Ergenlerle Çalışmak 17-18 Şubat 2024 (Esra Büyücek-Elif Bera Çiftçi)-14 Saat
 • Deneyimsel Oyun Terapisi 1.seviye 17-18-19 Mart 2023 (Nilüfer Devecigil-Byron Norton)
 • Deneyimsel Oyun Terapisi 2.Seviye 24-25-26 Kasım 2023 (Nilüfer Devecigil -Byron Norton)
 • Çocuk Ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Kuramsal Eğitimi -Doç.Dr. Vahdet Görmez  80 Saat / ( Mart 2021- Haziran 2021) Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği
 • Çocuk, Ergen ve Aileleri için Temel Bilişsel Davranışçı Terapi Tekniklerinin Uygulamalı Eğitimi (Başak Demiriz) 24-25 Ekim 2020 (14 saat)
 • Çocuk Ve Ergen Psikolojik Bozukluklarını Tanıma Amaçlı Klinik Görüşme, Bilgi Toplama Ve Kriz Değerlendirme Uygulamalı (Başak Demiriz) 21-22 Kasım 2020 (14 Saat)
 • BDT TEMELLİ OYUN TERAPİSİ (Mehmet Teber/ 2020 – 4 gün)
 • Okul Öncesi Sık Karşılaşılan Konulara Dair Temel Bilgiler (Klinik Psikolog İrem Polat-7 saat)
 • Çocuklarda Kaygı/Korku ve Duygu Regülasyonu Çalışma (Klinik Psikolog Bahar Çakır-2 saat)
 • Çocuklarda Yeme ve Uyku Sorunlarına Bağlanma Temelli Yaklaşımlar (Klinik Psikolog Bahar Çakır-2,5 saat)
 • Çocuk  Ve Genç Terapisinde Ebeveynleri Sürece Dahil Etmek (Klinilk Psikolog Bahar Çakır-3 saat)
 • Çocukluk Dönemi Mastürbasyon Terapide Nasıl Ele Alınır ? (Klinik Psikolog Bahar Çakır-1 saat)
 • Ergenlik  Dönemi Danışmanlık Becerileri Eğitimi (Klinik Psikolog Bahar Çakır-1,5 saat)
 • Tuvalet  Alışkanlığı Kazanımı Ve Tuvalet Sorunları Eğitimi (Klinik Psikolog Bahar Çakır-1,5 saat)
 • Tuvalet Eğitimi ve Tuvalet Sorunlarına Terapotik Müdahaleler
 • Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Çalışmak (Klinik Psikolog Bahar Çakır-6 saat)
 • Ergenlerle Psikoterapi Uygulamaları (Klinik Psikolog Bahar Çakır-5,5 saat)
 • Çocuk Değerlendirme Testleri (Doç.Dr. Hale Aksuna &Ruh Sağlığı Derneği)
Katıldığı Sempozyum ve Söyleşiler: 
 • Bebek Çocuk ve Gençlerin Dünyasını Anlamak (Jeanne Magagna-1 gün/27 Nisan 2024)
 • 4.Oyun Terapileri Sempozyumu (Oyun Terapileri Enstitüsü -2023)
 • 5. Türkiye Psikoterapi Zirvesi (26-27 Mart 2022)
 • 1.Oyun Terapileri Sempozyumu (16-17 Mayıs 2020 )
 • “Geçmişin İzleri” 3.Travma Sempozyumu(Türk Psikologlar Derneği-2019)
 • Uluslararası Ruhsal Travma Kongresi Katılım Sertifikası-2014
 • Boğaziçi Uluslararası Psikoloji Kongresi Katılım Setifikası-2012)
 
 • SÜPERVİZYON:
 • Süpervizyon 2019-2020 (Dr.Özden Sevil Gülen/ergen süpervizyoun)
 • Grup Süpervizyon 2023-2024 (Çocuklarla Deneyimsel Oyun Terapisi süpervizyonu)
 • Süpervizyon (Eylül, 2020- hala devam ediyor / Dr.Esra Savaş Kaplan/ergen ve yetişkin süperviyonu)
 • Süpervizyon (Ceyda Yılmazçetin/çocuk ergen süpervizyonu)
 • Dr. Emel Stroup (Beck Enstitüsü- 2023-yetişkin süpervizyonunu başarıyla tamamladı)
 
UYGULADIĞI TESTLER:

         
 •       MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri), Türk Psikologlar Derneği
 •       Moxo Dikkat Testi Uygulayıcısı
 •       D-2 DİKKAT TESTİ
 •       BURDON DİKKAT TESTİ
 •       FRANKFURTER DİKKAT TESTİ
 •       METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ
 •       ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ(AGTE)
 •       GESELL TESTİ
 •       BENDER-GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGILAMA TESTİ
 •       FROSTİG GELİŞİMSEL-GÖRSEL ALGI TESTİ
 •       CATELL 2A
 •       PORTEUS LABİRENT TESTİ
 •       BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ
 •       PEABODY RESİM KELİME EŞLEŞTİRME TESTİ
 •       GOOD ENOUGH
 •       KELİME SÖYLEYİŞ TESTİ

VERDİĞİ SEMİNERLER

 • 2017 yılında “Depresyon,Depresyon’un Yas Ve Üzüntüden Farkı Ve Bilişsel Davranışçı Terapi İle Tedavisi”, (Nisan,2017). Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
 • 2019  yılında Aliağa Belediyesinde “Kendim Ve Diğerleriyle İletişim” isimli seminer verdi.
 • 2020 yılında İstanbul Alo Fetva Hattına verilen Hizmet İçi İletişim Seminerleri dahilinde ”Takıntıları Anlamak, ve Doğru Yönlendirme” isimli bir seminer verdi.
 • 2022 Mart ayında Veli Akademileri kapsamında Aliağa Ortaokuluna “Ergen Çocuğumu Tanıma Ve Onunla Anlaşmanın Yolları” isimli seminer verdi
 • 2022 Nisan ayında  Veli Akademileri kapsamında Aliağa Ortaokuluna “Sınav Kaygısı İle Başetme” isimli seminer verdi