20180923_145043-1

Uzman Klinik Psikolog Feyza Topçu

Biyografi

Uzmanlığını Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji alanında tamamlayan Feyza Topçu,Uzmanlık eğitimi esnasında Umut Çocukları Derneğinde madde geçmişi olan veya sokakta yaşamak zorunda kalmış yetişkin bireylere gönüllü ziyaretlerde bulundu. 2016-2017 yılında, Cbtİstanbul bünyesinde, Amerikan Profesyonel Psikoloji Kurulu tarafından Belgeli Klinik Psikolog olan Dr. Emel Stroup’un asistanlığını yaptı ve Emel Stroup’un eğitiminde Beck Yönelimli Kognitif Terapi Klinisyenliğe Hazırlık programını başarıyla tamamladı. Bu program dahilinde, Dr.Emel Stroup’un eğitimlerini koordine etti, makale sunumlarında bulundu, Emel Stroup’un süpervizyon ve konsültasyon gruplarına katıldı ve Dr. Emel Stroup’un verdiği Kognitif Terapi Workshop Sertifika Programını tamamladı.

Bunun yanı sıra, uzmanlık sürecinde 1 yıl süreyle Okan Üniversitesi Klinik Biriminde ergen ve yetişkin danışanlarla seanslar yürüttü. Uzmanlık tezini “Fibromiyalji Sendromu Olan Bireylerde Duygu İfade Etme, Duygu Şeması, Kişilerarası Tarz Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” üzerine yaptı. Tez sürecinde 4 ay boyunca, Göztepe Eğitim Ve Araştırma hastahanesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon biriminde Fibromiyalji hastalarıyla görüşmeler yaptı.

 Lisans eğitimini 2015  yılında Fatih Üniversitesi “İngilizce Psikoloji” bölümünde  burslu olarak yüksek onur derecesiyle tamamlayan Feyza Topçu, 2012-2013 yılında lisans eğitiminin 2.sınıfını İngiltere’de Nottingham Üniversitesinde okudu. Lisans eğitimi esnasında Çınar Koleji ve Vizyon kolejinde okul öncesi ve ilköğretim gruplarıyla çocuk gelişimi ve psikolojisi üzerine gözlem ve değerlendirme içeren çalışmalar yaptı. Bunun yanı sıra, İstanbul Bahçelievler Kız Yetiştirme yurdunda gönüllülük projesi kapsamında ergenlerle psikodrama çalışmaları yaptı.  Yine lisans eğitimi sırasında, Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde yetişkin kadın hastaları gözlem üzerine klinik stajını tamamladı. Lisans sonrası uzmanlık eğitimini Okan Üniversitesi Yetişkin Klinik Psikoloji alanında tamamlayarak Klinik Psikolog ünvanını almıştır.

  2017-2018 yılında uzmanlık eğitimini tamamlayan Feyza Topçu, şuan Kognitif Davranışçı terapi ekolü ve Emdr ile ergen (orta ve geç dönem) ve yetişkin bireylerle kurucusu olduğu Milda Psikoloji’de seanslar yürütmektedir. Ayrıca Nisan,2021’den beri www.kemalsayar.com’da haftalık yazılar yazmaktadır.

ALDIĞI PROFESYONEL EĞİTİMLER:

 • Kognitif Terapi Yönelimli Klinik İlk Görüşme & Terapi Becerileri  (13 saat/2016), Emel Stroup, PhD.
 • Kognitif Terapi İlkeleri ve Depresyon Tedavisinde Uygulanması(12 saat /2016), Emel Stroup, PhD
 • Kognitif Terapinin Anksiyete Tedavisinde Uygulanması (12 saat /2016), Emel Stroup, PhD.
 • Kognitif Terapinin OKB Tedavisinde Uygulanması (13 saat/2017), Emel Stroup, PhD.
 • OKB’de ERP (Maruz Bırakarak Tepki Önleme)’nin Uygulanması  (12 saat/2017),Emel Stroup,PhD.
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Kognitif Terapide Klinik Pratik Uygulamalar ile Tedavisi  (13 Saat/2019)
 • “Geçmişin İzleri” 3.Travma Sempozyumu(Türk Psikologlar Derneği-2019)
 • “Kendimle İşe Yarar Konuşmalar”webinar-(Pınar Mermer/2020 -2 saat)
 • Stres,Kaygı,Öfkeyi Anlamak Ve  Sağlıklı Başetme Stratejileri Webinar (Pınar Mermer,2020-2 saat)
 • Oyun Temelli BDT Eğitimi (Mehmet Teber/ 2020 – 4 gün)
 • Çocuk, Ergen ve Aileleri için Temel Bilişsel Davranışçı Terapi Tekniklerinin Uygulamalı Eğitimi (Başak Demiriz) 24-25 Ekim 2020 (14 saat)
 • Çocuk Ve Ergen Psikolojik Bozukluklarını Tanıma Amaçlı Klinik Görüşme, Bilgi Toplama Ve Kriz Değerlendirme Uygulamalı (Başak Demiriz) 21-22 Kasım 2020 (14 Saat)
 • Çocuk Ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Kuramsal Eğitimi -Doç.Dr. Vahdet Görmez  80 Saat / ( Mart 2021- Haziran 2021) Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği
 • Kanser Sürecindeki Bireyler İle Çalışma Psikoonkoloji Eğitimi Travma Ağırlıklı Kognitif Terapi Yaklaşımıyla (4 gün) -Klinik Psikolog & Psikoonkolog Dr Esra Savaş (2021)
 • Beck Yönelimli Kognitif Terapi İlkeleri & Depresyon Tedavisinde Uygulanması Workshop,Dr. Emel Stroup, 4-5 Aralık 2021(12 saat)
 • Beck Enstitüsü CBT For Anxiety Disorder Workshop (Dr. Emel Stroup -7-9 Ocak 2022-16 saat)
 • Özşefkatli Farkındalık Temel Beceri Eğitimi (Christopher Germer Phd& Zeynep Selvili) 12 saat- Mart-Nisan 2022.
 • 5. Türkiye Psikoterapi Zirvesi (26-27 Mart 2022)
 • EMDR 1.Düzey (Davranış Bilimleri Entitüsü- Emre Konuk-7 gün, Haziran 2022) 
 • Uluslararası Şema Terapi Eğitimi (Dr.Klinik Psikolog Bahar Köse Karaca, 42 Saat-Eylül 2022)
 • Çocuk Değerlendirme Testleri (Doç.Dr. Hale Aksuna &Ruh Sağlığı Derneği)
 • Deneyimsel Oyun Terapisi (Bryon Norton &Nilüfer Devecigil)-(17-18-19 Mart 2023.)
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Yar. Doç. Dr. Nevin Dölek
 • Travma Eğitimi,Yar. Doç. Dr. Mert Akçanbaş
 • 2014 Uluslararası Ruhsal Travma Kongresi Katılım Sertifikası
 • Boğaziçi Uluslararası Psikoloji Kongresi Katılım Setifikası 
 
 • SÜPERVİZYON:
 • Süpervizyon 2019-2020 (Dr.Özden Sevil Gülen)
 • Süpervizyon (Eylül, 2020- hala devam ediyor / Dr.Esra Savaş Kaplan)
 • Süpervizyon (Ceyda Yılmazçetin)
 • Dr. Emel Stroup (Beck Enstitüsü- 2023-hala devam ediyor)
 
UYGULADIĞI TESTLER:
 •       MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri), Türk Psikologlar Derneği
 •       D-2 DİKKAT TESTİ
 •       BURDON DİKKAT TESTİ
 •       FRANKFURTER DİKKAT TESTİ
 •       METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ
 •       ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ(AGTE)
 •       GESELL TESTİ
 •       BENDER-GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGILAMA TESTİ
 •       FROSTİG GELİŞİMSEL-GÖRSEL ALGI TESTİ
 •       CATELL 2A
 •       PORTEUS LABİRENT TESTİ
 •       BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ
 •       PEABODY RESİM KELİME EŞLEŞTİRME TESTİ
 •       GOOD ENOUGH
 •       KELİME SÖYLEYİŞ TESTİ

VERDİĞİ SEMİNERLER

 • 2017 yılında “Depresyon,Depresyon’un Yas Ve Üzüntüden Farkı Ve Bilişsel Davranışçı Terapi İle Tedavisi”, (Nisan,2017). Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
 • 2019  yılında Aliağa Belediyesinde “Kendim Ve Diğerleriyle İletişim” isimli seminer verdi.
 • 2020 yılında İstanbul Alo Fetva Hattına verilen Hizmet İçi İletişim Seminerleri dahilinde ”Takıntıları Anlamak, ve Doğru Yönlendirme” isimli bir seminer verdi.
 • 2022 Mart ayında Veli Akademileri kapsamında Aliağa Ortaokuluna “Ergen Çocuğumu Tanıma Ve Onunla Anlaşmanın Yolları” isimli seminer verdi
 • 2022 Nisan ayında  Veli Akademileri kapsamında Aliağa Ortaokuluna “Sınav Kaygısı İle Başetme” isimli seminer verdi.