DANIŞAN HAKLARI

  • Terapistinizin yeterliliğini, eğitimlerini ve uzmanlığını hangi konularda ve nerelerden aldığını araştırmanız en temel hakkınızdır. 

  • Terapistiniz, kendisiyle ilk temasa geçtiğiniz andan itibaren size ait bilgileri ve seansları gizli tutmak yükümlülüğündedir. Kendinize ve başkasına zarar vermediğiniz durumlar haricinde sizinle ilgili herhangi bir bilgiyi bir yakınınız veya herhangi bir kişiyle sizin izniniz olmadan paylaşamaz.

  • Psikolog, danışanının özgür iradesini tanır ve korur. Bu ilkeye göre, danışan profesyonel ilişkiyi istediği zaman başlatma ve bitirme hakkına sahiptir.

  • Terapi seansları en az 45-50 dakika arasındadır. Terapistinizden seanslarınızın süresi, gidişatı ile ilgili bilgi almanız hakkınızdır. Seanslarınızın gün ve saatini Psikoloğunuzla işbirliği içinde belirlemek hakkına sahipsiniz.

  • Danışanlar, kullanılacak olan yöntem ve teknikler, tekniklerin yararları ve riskleri ve olası diğer yöntemler konusunda bilgilendirilir ve onayları alınır.

  • Yaş, kimlik, cinsiyet, cinsel kimlik, cinsel tercih, etnik köken, din, mezhep, sosyo-ekonomik düzeye ve engelli oluşa ilişkin konularda baskı ve ayrımcılık görmeden hizmet almak danışan olarak en temel hakkınızdır.

  • Psikoloğunuzun terapi süreci dışında sizinle sosyalleşmesi veya çoklu ilişki kurması (arkadaşlık, partner ilişkileri, cinsel ilişki) etik değildir. Çoklu ilişki danışana zarar vermektedir. Bu durumu ilgili kuruma bildirme hakkına sahipsiniz.

Bütün  bu hakları daha iyi anlayabilmek adına terapistinize danışabilirsiniz. Seanslar süresince hoşunuza gitmeyen veya hatalı bir durumla karşı karşıya kalırsanız, bunu öncelikli olarak terapistinizle konuşmanız önem arzetmektedir.

Bu ilkeler Türk Psikologlar Derneği etik yönetmeliğinden alınmıştır. http://www.psikolog.org.tr/